Animacija u audiovizuelnim umetnostima (Izborna grupa 3) (8 ESPB)

Na predmetu student uče 2D i 3D tehnike animacije, kako da ožive karaktere i likove koje su sami osmislili koristeći karakternu animaciju u Autodesk Mayi. Istražuju se karakter riging, kreirajte ciklus hoda (walk cycle), itd. Studenti dobijaju znanje kako da kreiraju sopstvene animirane filmove, scene iz kompjuterskih igara, kao i animacije u dizajnu novih medija kojom se dobijaju hologramske animacije i mapirane projekcije. Studenti se osposobljavaju kako da navedeno urade samostalno ili u dizajnerskom timu, kao i da isplaniraju, iskontrolišu i ocene rad takvih timova.