Brendovi i brendiranje u umetnosti i medijima (Izborna grupa 2) (8 ESPB)

Ovaj izborni predmet Vam omogućava da razumete suštinu brendova i brendiranja, termina koji se često spominju, a koji zahtevaju dublje marketinško razumevanje u smislu njihovih ciljeva, načina stvaranja, kao i kulturnih, ekonomskih i estetskih aspekata koje imaju razvijeni brendovi. Student se uči razumevanju procesa razvoja i plasmanu brenda na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Poseban deo predmeta će biti posvećen analizi popularnih domaćih i stranih brendova, kao i procesa njihvogo stvaranja. Student će biti osposobljen da razume i tumači poruke brenda i estetske ideje i da ih povezuje sa socijalnim tendencijama i savremenim umetničkim pravcima. Kao glavni cilj predmet ima obučavanje studenta da od svojih producentih projekata napravi uspešan brend, kao i mrežu brendova.