Engleski jezik 2 (Izborna grupa 1) (8 ESPB)

Sticanje naprednije komunikativne kompetencije i jezičkih veština (govor, čitanje i pisanje), ovladavanje stručnim vokabularom. Ishod predmeta je da student vlada naprednijim komunikativnim strategijama (ovladao je vokabularom vezanim za stručne predmete koje izučava, gramatikom i formama pisanja u engleskom jeziku) i može da ostvari svaku vrstu usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku, održi kratak govor i napiše esej na zadatu temu. Cilj predmeta je da pruži vrlo dobru početnu osnovu za opšte i poslovno delovanje u okruženju koje potiče iz engleskog govornog područja.