Istorija svetske drame i pozorišta (8 ESPB)

Sva obličja drame tokom njene dugovekovne istorije postojanja, od petog veka pre nove ere do danas,
pokušaćemo da obuhvatimo i predstavimo. Pozorište je od svog nastanka pokušavalo da da odgovore na
aktuelna društvena pitanja. Nekad se to postizalo katarzičnim završecima, komikom ili duhovnim
porukama, ali danas u epicentar čovekovog interesovanja dolaze mogućnosti transformacije i
prenošenja identiteta u nove prostore i nove dimenzije. U pozorištu i glumci i posetioci gube svest o
sebi, uklapajući se tako u širi identitet. Zainteresovanost pojedinaca okupljenih u pozorištu omogućava
procese koji dovode do trenutne promene njihovog stanja svesti. Pozorište je društvu postalo potrebno
jer je u njemu društvo otkrilo sredstvo da istraži sebe, a tako ćemo i mi, učeći o pozorištu i njegovoj svrsi
upoznavati sebe i otkrivati njegov značaj za celokupno čovečanstvo i civilizaciju.