Istorija umetnosti 3 (8 ESPB)

Da li su slikarstvo, skulptura, arhitektura i druge vizuelne umetnosti samo ogledalo umetnikovih zamisli ili su više povezani sa socijalnim kontekstom, politikom i aktivnim društvenim delovanjem? Zašto su umetnička dela inspirisala mnoge filmske i pozorišne stvaraoce, zašto su pesnici imali inspiraciju u umetnosti, zbog čega su umetnici među najvažnijim pokretačima nacionalnih tokova i koje su to promene donosile nove talente, predstavljajući kulturne identitete svake zemlje?

Upravo nam istorija umetnosti daje odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Kroz predavanja i interaktivne radionice, posete muzejima i galerijama, učešća u organizaciji značajnih izložbi, studenti će savladati gradivo i razumeti vezu između likovnih, dramskih i drugih umetnosti 19. i 20. veka. Poseban segment biće posvećen planiranju umetničkih postavki i pojedinostima koje su potrebne da bi one bile sadržajne i privlačne posetiocima. Takođe, predmet će obuhvatiti i najvažnije tokove srpske i jugoslovenske umetnosti novijeg doba, sa naglaskom na umetnike koji su ostvarili značaj u evropskim razmerama.