Menadžment i marketing u kulturi, umetnosti i medijima (8 ESPB)

Ovaj predmet predstavlja logičan nastavak Uvoda u menadžment i marketing u kulturi, umetnosti i
medijima. Usmerava student da shvate značaj i logiku strateškog pristupa razvoju projekata,
ustanova i organizacija u kulturi. Uči ih osnovama strateške analize, razumevanju kulturnog
okruženja u smislu marketinga i menadžmenta projekata i organizacija. Osposobljava ih da
planiraju i vode razvoj organizacija u kulturi, umetnosti i medijima, kao i da kontrolišu kvalitet
njihovog rada. Dalje, cilj je upoznavanje studenata sa specifičnom ulogom marketinga i odnosa s
javnošću u strateškom, institucionalnom i projektnom menadžmentu u kulturi, umetnosti i
medijima, u funkciji podizanja vidljivosti, razvoja publike i prikupljanju sredstava za ostvarenje
kulturno-umetničkih projekata i/ili funkcionisanje organizacija i ustanova u kulturi, umetnosti i
medijima.