Muzička produkcija (8 ESPB)

Glavni zadatak muzičkog producenta je da estetiku muzike koju producira prilagodi stilu, žanru i mediju u kojem se, i za koji muzika snima. Producent je dužan da muzičke tonove, koje je autor osmislio svojim kreativnim radom, što jasnije predstavi publici, kako estetski, tako i u smislu prenošenja autorove poruke. Kroz predmet Muzička produkcija akcentuju se: aranžiranje, programiranje, mastering. Jedan od osnovnih ciljeva predmeta Muzička produkcija je osposobljavanje studenata za rad na savremenoj audio i MIDI tehnologiji, na poslovima muzičkog producenta i dizajnera zvuka. Sve to u različitim uslovima snimanja-na koncertu, nastupu ili festivalu s jedne strane i muzičkom studiju s druge strane.