Stručna praksa za PD (6 ESPB)

Cilj predmeta

Cilj stručne prakse je da studente pripremi i obezbedi im kvalitetno sticanje kompleksnijeg iskustva o njihovoj profesiji i radnim zadacima za koja se školuju. Kroz sagledavanje radne sredine i konkretnih radnih aktivnosti student treba da stekne nova znanja, sigurnost u radu i mogućnost integrisanja stečenih znanja i veština. U relativno dugom, 40 dnevnom boravku i radu u profesionalno orjentisanoj okolini, stiću se i šira iskustva o svim segmentima dizajna interaktivnih medija i načinima za rešavanje konkretnih problema i zadataka.

Težište stručne prakse je na što samostalnijim i konkretnijim radnim doprinosima studenta na konkretnim poslovima u oblasti produkcije dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija.

Što potpunijim uklapanjem u radnu sredinu, prihvatanjem radnih obaveza i odgovornosti, razvojem sposobnosti saradnje i timskog rada, student bi trebalo da upotpuni i bolje shvati ključne komponente profesionalnog rada u oblasti produkcije dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih problema u okviru izabranog preduzeća/organizacije ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, organizacijom rada, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom produkcije u organizacionoj strukturi i na tim osnovama zasnovanog sagledavanja uspešnosti procesa u preduzeću ili instituciji. Sticanje iskustva i sigurnosti u radu, utvrđivanje stečenih znanja tokom studija i njihovo povezivanje sa specifičnostima koje nameće praksa.