Završni rad (5 ESPB)

Završni rad predstavlja krunu ove faze školovanja. Bez obzira na temu i profesora za koje se student opredeli predstavljaće sumu njegovih znanja fokusiranu na neki vid ili neke vidove produkcije. Uspešnom odbranom završnog rada stiče se diploma i mogućnost da se upisom prve godine master studija stekne zvanje diplomirani audio-vizuelni umetnik-producent, a završavanjem i druge godine master studija master audio-vizuelni umetnik: producent-producent.