Budi prvi na prijemnom ispitu i postani stipendista FDB - Katedre za produkciju u umetnosti i medijima.

Upis

jul 9 @ 09:00 - jul 12 @ 16:00
Loading Događaji
 • Ovaj event je prošao.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

 • Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije)
  Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac)
 • Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi)
 • Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi)
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine
 • Lična karta (na uvid)

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija čini opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na testu:

 • Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnoži sa dva, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se do 60 bodova.

Naknade:

 • Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom programu Diplomatija i bezbednost iznosi 800 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata. Za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih akademskih studija školarina na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija iznosi 950 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, uz mogućnost plaćanja na deset mesečnih rata.
 • Prilikom upisa u prvu godinu osnovnih studija podnosi se uplatnica sa uplaćenom prvom ratom od minimum 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Uplate se vrše na tekući račun Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Travnička br. 2, Beograd, kod AIK Banke Beograd, br. računa 105-3335-15.
 • Državljani Republike Srbije (kao i lica koja imaju pravo da se upisu pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije) sa završenom višom školom ili lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (osim prve godine) upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih studija, za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita.

Detalji

Početak:
jul 9 @ 09:00
Kraj:
jul 12 @ 16:00
Događaj Category: