Upoznajte nas

Fakultet

O fakultetu

Fakultet za diplomatiju i bezbednost je jedinstvena visokoškolska ustanova u okviru obrazovnog sistema Republike Srbije. Studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednost stiču odgovarajuća znanja i razvijaju sposobnosti sa ciljem da postanu stručnjaci iz oblasti diplomatije i bezbednosti, kao i produkcije u umetnosti i medijima. Plan i program Katedre za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija je u skladu sa savremenim produkcijskim trendovima.

Profesori Fakulteta za diplomatiju i bezbednost su vrhunski priznati stručnjaci u svojim oblastima. Misija profesora je da, pri prenošenju znanja, studentima probude duhovnu radoznalost, kritičko i samosvojno mišljenje.

Naša filozofija

„Neka živi svaki naš član. Neka žive svi naši članovi zajedno! Neka svi zajedno procvetaju sa našim univerzitetom!“.

Stara univerzitetska i studentska himna,
Gaudeamus igitur.

Čime se vodimo?

Naučiti studente da korišćenjem raspoloživih sredstava i znanja, sopstvenom kreativnošću i upornošću realizuju projekte i zadatke iz oblasti produkcije u kulturi i medijima.

Praksa i teorija kao simbioza kvalitetnog obrazovanja.

Ključ uspeha

Rad. Volja. Mašta.

Naša filozofija

„Neka živi svaki naš član. Neka žive svi naši članovi zajedno! Neka svi zajedno procvetaju sa našim univerzitetom!“.

Stara univerzitetska i studentska himna,
Gaudeamus igitur.

Čime se vodimo?

Naučiti studente da korišćenjem raspoloživih sredstava i znanja, sopstvenom kreativnošću i upornošću realizuju projekte i zadatke iz oblasti produkcije u kulturi i medijima.

Praksa i teorija kao simbioza kvalitetnog obrazovanja.

Ključ uspeha

Rad. Volja. Mašta.

Zvanja koja se dobijaju po završenom školovanju

Fakultet i Katedra su detaljnim proučavanjem potreba na tržištu zaključili da je za osnovno obrazovanje za ovu branšu potrebno tri godine.
Nakon završenih osnovnih studija (180 ESP bodova) dobijate zvanje Dramski i audiovizeulni umetnik: producent
Fakultet i Katedra su detaljno isplanirali karijeru budućih producenata, pa od sledeće godine nude i master studije koje se mogu podeliti na pola (zavšti samo prva godina), čime se stiče zvanje Diplomirani dramski i audiovizeulni umetnik: producent. Posle završene druge godine master studija dobija se zvanje Master dramski i audiovizeulni umetnik: producent

Konsultacije

Profesori FDB – KATEDRA ZA PRODUKCIJU organizuju budućim studentima konsultacije, kako u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, tako i na samom setu. Tako studenti mogu videti i koja je uloga producenta na samom snimanju.

Šta je producent?

Producent je osoba koja svojim veštinama usmerava, kombinuje, oblikuje i vodi projekte u kulturi, umetnosti i medijima.

Da bi to postigao producent mora imati viziju, zatim i odgovornost za izbor ideje, izvođača i ekipe. Za producenta su od presudnog značaja veštine i sposobnosti za prezentovanje ideje na jasan i slikovit način, uređivanje međuljudskih odnosa pri realizaciji projekata i obezbeđivanje novčanih sredstava.

Stipendije

Budi prvi na prijemnom ispitu i postani stipendista FDB – KATEDRE ZA PRODUKCIJU.

Zaposlenje

Producent i organizator u institucijama filma, televizije, pozorišta, radija i ostalih scenskih i medijskih delatnosti;  vođenje medijskih i producentskih kuća; producent muzičkih događaja, festivala, manifestacija; nosilac i rukovodilac sistema kulturnih institucija; producent izložbi, festivala, promocija, kulturnih i umetničkih događaja; nezavisni producent koji osmišljava, kreira i producira sopstvene kulturne, umetničke i medijske projekte; marketinške, oglasne i PR agencije.

Konsultacije

Profesori FDB – KATEDRA ZA PRODUKCIJU organizuju budućim studentima konsultacije, kako u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, tako i na samom setu. Tako studenti mogu videti i koja je uloga producenta na samom snimanju.

Šta je producent?

Producent je osoba koja svojim veštinama usmerava, kombinuje, oblikuje i vodi projekte u kulturi, umetnosti i medijima.

Da bi to postigao producent mora imati viziju, zatim i odgovornost za izbor ideje, izvođača i ekipe. Za producenta su od presudnog značaja veštine i sposobnosti za prezentovanje ideje na jasan i slikovit način, uređivanje međuljudskih odnosa pri realizaciji projekata i obezbeđivanje novčanih sredstava.

Stipendije

Budi prvi na prijemnom ispitu i postani stipendista FDB – KATEDRE ZA PRODUKCIJU.

Zaposlenje

Producent i organizator u institucijama filma, televizije, pozorišta, radija i ostalih scenskih i medijskih delatnosti;  vođenje medijskih i producentskih kuća; producent muzičkih događaja, festivala, manifestacija; nosilac i rukovodilac sistema kulturnih institucija; producent izložbi, festivala, promocija, kulturnih i umetničkih događaja; nezavisni producent koji osmišljava, kreira i producira sopstvene kulturne, umetničke i medijske projekte; marketinške, oglasne i PR agencije.