Prva godina

Level

Istorija umetnosti 1 (6 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Osnovi muzičke produkcije (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Osnove televizijske produkcije (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Osnove filmske produkcije (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Engleski jezik 1 (6 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Osnove radio produkcije (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Osnove pozorišne produkcije (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Uvod u menadžment i marketing u kulturi, umetnosti i medijima (8 ESPB)

Level : Prva godina
More Detail

Search For Courses