milovan.zdravkovic@fdb.edu.rs

Dr Milovan Zdravković

Vanredni profesor u penziji, umetnički savetnik katedre

Biografija

Član je Umetničkog saveta međunarodnog pozorišnog Festivala festivala u Trebinju i bio je dugogodišnji učesnik prestižnog edinburškog Frindž festivala. Bio je potpredsednik Saveza dramskih umetnika Srbije i član Koordinacionog tela umetničkih udruženja Srbije. Bio je član međunarodnih pozorišnih asocijacija EON, ITEM i CID. Osnivač je pozorišne trupe Balkan novi pokret, koja sa izuzetnim uspehom nastupa širom zemlje, kao i na međunarodnim festivalima (preko 25 festivala).

Autor je knjige Pozorišni život Zemuna u XIX veku u izdanju Festivala monodrame i pantomime u Zemunu i Pozorišnog rečnika u izdanju Zavoda za udžbenike. Autor je knjige Anegdote i crtice iz pozorišnog života u izdanju Festivala monodrame i pantomime i Belmedie. Stalni je saradnik pozorišnih novina i časopisa u kojima objavljuje stručne i naučne radove (preko 50 radova).

Dobitnik je nagrade Zlatni beočug koju dodeljuje Kulturno prosvetna zajednica Beograd za trajni doprinos u kulturi grada. Dobitnik je Plakete Akademije umetnosti u Beogradu za doprinos u radu i razvoju ove obrazovne institucije. Kao autor i producent je dobitnik nagrade Bronzani Vitez, na međunarodnom pozorišnom festivalu Zlatni Vitez 2016. u Moskvi, za predstavu San o Balkanu.

  • Diplomirao na Fakultetu dramsikih umetnosti u Beogradu, na katedri za Organizaciju scenskih i kulturno umetničkih delatnosti. Na ovom fakultetu je magistrirao i doktorirao.
  • U Narodnom pozorištu u Beogradu angažovan je od 1994 na poslovima menadžmenta, marketinga i produkcije. Član je stručnog teatrološkog tima za izradu Enciklopedije Narodnog pozorišta.
  • Od 1999. godine profesor ja na predmetu Pozorišna produkcija na Akademiji umetnosti u Beogradu. Autor je tri skripte iz oblasti Pozorišna produkcija.
  • Od 2014. godine angažovan je na Institutu za umetničku igru u Beogradu kao profesor na predmetima Istorija scenskih umetnosti i Produkcija kulturno-scenskih događaja.
  • U okviru menadžmeta Međunarodnog pozorišnog festivala monodrame i pantomime u Zemunu, vodio je oblast međunarodne saradnje. Od 2011. godine je selektor ovog festivala.
  • Od 2015. je umetnički direktor pozorišnog festivala Festival pobednika u Beogradu.
  • 2016/17. umetnički direktor Teatra Carte Blanshe.