nenad.peric@fdb.edu.rs

Dr Nenad Perić

Redovni profesor.

Biografija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (2002) Pozorišnu i radio produkciju i magistrirao (2006) Menadžment i produkciju dramskih umetnosti i medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Specijalizirao (2004) Produkciju i menadžment filma i televizije na Fakultetu za film i televiziju u Bratislavi. Doktorirao (2008) na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu sa temom Kreiranje i evaluacija medijske politike.

PROFESIONALNA KARIJERA: Marketing menadžer i Savetnik (1998-2008, 2008-), NORD d.o.o., Pančevo. Producent (2001), Narodno pozorište u Beogradu. Koordinator (2001), Rektorat univerziteta umetnosti u Beogradu. Brend menadžer (2004), Videx group, Beograd. Savetnik u privredi (2008-). Nastavnik i potom profesor strukovnih studija (2008-2010) Visoke stručne škole za propagandu i odnose s javnošću u Beogradu. Profesor Accademia del Lusso (2010). Docent (2009) i vanredni profesor (2013-) i mentor na osnovnim, master i doktorskim studijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Mentor više od četrdeset diplomskih radova,  osam master radova i dve doktorske disertacije, te član preko pedeset komisija.

Autor ili prvi autor četiri monografije, te više od 70 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima. Od 2008: autor i koautor i koproducent dve multimedijalne izložbe. Pokretač i producent izložbi Dizajnum (2013-15)-na godišnjem nivou, producent izložbe Wizz Math (Mixer House, 2014), koproducent izložbi Da li volite paleolitski Op-Art? (2014) i Vizuelna matematika (2015) u Galeriji RTS. Od 2008e održao 16 javnih tribina (po pozivu institucije) na temu medija, kulture i kreativnih industrija i njihovog uticaja na društvo i sl. Devet samostalnih u Beogradu: tokom 2008 (po dve u: Domu omladine Beograd, DKSG i Biblioteci grada Beograda), i jednu tokom 2010, 2011 i 2013 u DKSG, Beograd. Sedam grupnih: tokom 2011 u Domu omladine Pančevo i SKC Kragujevac, 2012 KC Grad, Beograd, 2015 DKSG Beograd i UK Parobrod, 2016 Fakultet političkih nauka, Beograd i 2020 Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd.

  • Dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan od 2013-2016 (pun mandat).
  • Član komisije za proveru kvaliteta Univerziteta Metropolitan 2015.
  • Član Senata Univerziteta Metropolitan od 2012-2016.
  • Član uredništva naučnog časopisa Humanistika (2018-).
  • Koosnivač Beogradske inicijative za digitalnu diplomatiju (2015-)
  • Redovni član SeMa - Srpsko udruženje za marketing (2012-)
  • Redovni član DSOJ (Društva Srbije za odnose s javnošću 2008-2012)
  • Više projekata u oblasti medija i kulture, emisija, predstava, spotova, marketinških, reklamnih i dve političke-izborne kampanje u inostranstvu.
  • Preko šezdeset zabeleženih i javnosti dostupnih TV i radijskih gostovanja i intervjua za štampu-kao stručnjak i profesor za medije, komunikacije, kulturu i brendiranje.