Puna stipendija za drugu i treću godinu studija

Izvor: Studentska služba

Spisak prijavljenih studenata koji su ostvarili pravo na punu stipendiju za školsku 2022/23. na II, III i IV godini

Za drugu godinu konkurisali su:

    1. Anastasija Pribilović 01p/21 prosek 9,87
    2. Aleksej Novikov 04p/21 prosek 9,12
    3. Miloš Veličković 06p/21 prosek 9,00

Punu stipendiju za upis II godine ostvarila je Anastasija Pribilovićbroj indeksa 01p/21.

Na katedri za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, pravo na punu stipendiju ima najbolji (jedan) student koji je položio sve ispite iz prethodne godine studija sa prosečnom ocenom najmanje 9 (devet).

Pravo na stipendiju za upis III godine studija nije ostvario ni jedan student.

Leave a Reply