Raspored časova (letnji semestar)

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PRODUKCIJA DRAMSKIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA

Raspored predavanja u školskoj 2022/2023. godini
Letnji semestar počinje 20. februara 2023. godine