januar 2021

Month

Broj osvojenih bodova na kolokvijumu predmetu Engleski jezik 1...
Read More
Termini održavanja usmenog dela ispita na predmetu Engleski jezik 1 u januarskom ispitnom roku...
Read More
Studenti su obišli znamenitosti Zemuna važne za istoriju pozorišta, pod stručnim vođenjem prof. Milovana Zdravkovića...
Read More