Januarski ispitni rok školske 2022/2023: Termini održavanja ispita

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PRODUKCIJA DRAMSKIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA

Raspored ispita

Oktobarski rokI za školsku 2022/2023. od 16.01-10.02.2022. godine

I GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Osnove radio produkcijedr Vesna Perić06.02.2023. u 11:00h
Istorija umetnostidr Marija Pavlović01.02.2023. u 10:00h
Osnovi muzičke produkcijedr Nenad Ćeranić10.02.2023. u 12:00h
Uvod u menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijimadr Mihajlo Manić17.01.2023. u 10:00h
Osnove filmske produkcijemr Ana Daleore08.02.2023. u 10:00h
Osnove televizijske produkcijemsr Sreten Jovanović07.02.2023. u 11.00h
Osnove pozorišne produkcijedr Maša Mihajlović19.01.2023. u 10:00h
Engleski  jezik 1Nataša Kankaraš25.01.2023. u 10:00h

II GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Radio produkcijadr Vesna Perić06.02.2023. u 12:00h
Produkcija u elektronskim medijima (film i televizija)msr Sreten Jovanović07.02.2023. u 12.00h
Istorija svetske drame i pozorištadr Jelena Perić31.01.2023. u 12:00h
Istorija umetnosti 2dr Marija Pavlović01.02.2023. u 11:00h
Muzička produkcijadr Nenad Ćeranić10.02.2023. u 13:00h
Menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijimadr Mihajlo Manić17.01.2023. u 10:00h
Pozorišna produkcijadr Maša Mihajlović19.01.2023. u 11:00h
Engleski  jezik 3Nataša Kankaraš25.01.2023. u 10:00h

III GODINA

PREDMETPREDAVAČDATUM, VREME
Teorija medijadr Nikola Mlađenović26.01.2023. u 12.00h
Produkcija u elektronskim medijimamsr Sreten Jovanović07.02.2023. u 13.00h
Istorija srpskog pozorišta i dramedr Jelena Perić31.01.2023. u 13:00h
Istorija umetnosti 3dr Marija Pavlović01.02.2023. u 12:00h
Animacija u audiovizuelnim umetnostimadr Bojan Stevanić30.01.2023. u 13:00h
Filmski i televizijski žanrovimr Ana Daleore08.02.2023. u 11:00h
Istorija filmadr Vesna Perić06.02.2023. u 10:00h

 

Leave a Reply