Autorsko pravo (Izborna grupa 4) (8 ESPB)

Ovaj izborni predmet studenta upoznaje sa osnovim pojmovima autorskog prava i daje mu razumevanje opravdanosti pravne zaštite autora umetničkih dela-dramskih, izvođačkih, likovnih i drugih. Ishod predmeta su usvojena teorijska znanja i razumevanje prirode autorskog i srodnih prava. Takođe, ishod predmeta je i osposobljenost studenata da prepozna kršenja odnosno povrede autorskog prava, kao i da napiše poslovni ugovor koji sadrži elemente autorskog prava. Dalje studenti će biti osposobljeni da prepoznaju, opišu i objasne odgovornosti za povrede autorskog prava, te primene zaštitu autorskih prava u kulturi, umetnosti i medija.