Engleski jezik 1 (6 ESPB)

Predmet u uvodnom delu sistematizuje znanje engleskog jezika koje je stečenog tokom prethodnog školovanja-osnovnog i srednjeg. Dalje se bavi sticanjem dodatne komunikativne kompetencije i jezičkih veština (razumevanje, govor, komunikacija na engleskom jeziku, čitanje). Ishod predmeta je da student vlada komunikativnim strategijama (ovladao je vokabularom vezanim za opšte teme i gramatikom engleskog jezika) i može da ostvari komunikaciju o opštim temama iz svakodnevnog života, temama koje su deo opšte kulture, kao i temama vezanim za poslovnu komunikaciju.