Istorija umetnosti 1 (6 ESPB)

Istorija umetnosti spada u najvažnija svedočanstva o istoriji ljudske civilizacije. Predmet se bavi predstavljanjem, tumačenjem i razumevanjem osnovnih vrednosti umetničkih dostignuća, sa naglaskom na istoriji slikarstva, arhitekture i skulpture. Studenti se upoznaju sa najvažnijim procesima i pojavama koji su oličeni u sačuvanim materijalnim tragovima umetnosti, glavnim stilskim odlikama i najznačajnijim delima. Poseban naglasak je stavljen na prostorni i hronološki razvoj umetnosti. Obuhvaćen je period od praistorije, Egipta, Antičke grčke umetnosti, do umetnosti antičkog Rima. Kroz aktivnu nastavu, diskusije, praktičan rad, potrudićemo se da osposobimo i podstaknemo studente na kritičko mišljenje, kreativno i stvaralačko promišljanje sveta umetnosti, kao i na interpretaciju umetničkih pojava iz oblasti koje se proučavaju.