Istorija umetnosti 2 (6 ESPB)

Lepota i umetnost su svuda oko nas, potrebno je samo da posmatramo na pravi način. Međutim, umetnost nije samo ono što može da se vidi golim okom, već mnogo dublja promisao i duhovno izražavanje. Predmet upoznaje studente sa nastankom, razvojem, glavnim stilskim tokovima i najznačajnijim predstavnicima umetnosti u periodu od ranog srednjeg veka, romanike, gotike, vizantijske umetnosti, do renesansne i barokne umetnosti. Kroz sagledavanje umetničke prošlosti, neprolazne lepote koju je stvorila ljudska ruka, potražićemo odgovore na aktuelna pitanja i promeniti percepciju posmatrača, uz formu predavanja koja je interesantnija i prijemčivija novim generacijama i koja odgovara savremenom senzibilitetu. Jedan od najvažnijih ciljeva je da studenti dobiju znanje sa kojim mogu da odrede kom periodu, odnosno pravcu, pripada određeno umetničko delo, da definišu stilske odlike i prepoznaju rukopis značajnih umetničkih stvaralaca, prema njihovim specifičnim stilskim osobenostima.