Osnove filmske produkcije (8 ESPB)

Studenti se upoznaju sa osnovama organizacije na filmu. Naglasak je stavljen na savremenu filmsku produkciju, koju studenti upoznaju prvo kroz produkciju kratkometražnog, pa srednbjemetražnog i na kraju dugometražnog igranog filma. Studenti se upoznaju sa filmskom ekipom kao osnovnom organizaciono-radnom jedinicom za produkciju jednog filma. Po završetku nastave student je ovladao osnovnim pojmovima filmske produkcije i kinematografske struke, i uspešno se u praksi koristi stečenim znanjem. Student nakon završene nastave može da realizuje umetničke projekte radeći kao član produkcionog tima i sarađujući sa članovima istog poštujući utvrđene i dogovorene produkcione instrumente (plan, rokovi, materijalno-tehnički resursi i budžet filma).