Osnovi muzičke produkcije (8 ESPB)

Od klasične muzike pa sve do savremene elektronske muzike, posao muzičkog producenta je da slušaocima donese što savršenije muzičko delo, a ukoliko je muzika primenjena i u službi audio-vizuelnog dela, onda da odabirom postojeće ili komponovanjem nove-namenske, primenjene muzike utiče na emociju gledalaca. Studenti uče i upoznaju se sa istorijatom, osnovnim tehničkim i akustičkim karakteristikama muzike i govora, kao i sa tehnološkim razvojem audio tehnike. Studenti na ovom studijskom programu se upoznaju sa elektro-akustičkim pretvaračima, karakteristikama pojedinih elemenata u lancu uređaja za snimanje, prenos i reprodukciju zvuka.

Muzički producent može samostalno da snima, edituje, miksa, komponuje, aranžira i orkestrira različita zvučno-muzička dela, dizajnira zvuk u pozorištu, na filmu i televiziji, bavi se organizovanjem muzičkog dela kulturnih priredbi i dešavanja.