Pozorišna produkcija (8 ESPB)

U pozorištu produkcija podrazumeva široki spektar aktivnosti: od planiranja, pripreme, realizacije i prikazivanja osnovne pozorišne delatnosti, a to je pozorišna predstava, preko pripreme i realizacije ukupnog repertoara pozorišta i drugih pozorišnih projekata kao što su gostovanja, festivalski nastupi, međunarodna saradnja, itd. Predmet kod studenata razvija preduzetištvo i priprema ih za kreativne lidere i za preduzetnički rad u poslovima savremene scenske umetnosti u finalu vođenju institucija scenske umetnosti, kao i u scensko-umetničkoj delatnosti uopšte. Kroz ovaj kreativni edukativni proces studenti dobijaju i smisao za pozorišnu estetiku, te i kritiku pozorišta kao sistema, njegovih institucija, programa i na kraju samih predstava. Kroz upoznatost sa svim nivoima i elementima pozorišta i pozorišnog života, student će razviti mogućnost da isto sagledaju iz obe prespektive, fotografski rečeno iz donjeg i gornjeg rakursa.