Radio produkcija (8 ESPB)

Cilj predmeta je da se student upozna sa savremenim akspektima radio produkcije, aktuelnim trendovima planiranja, programiranja i produkcije, kako tekuće-dnevne tako i opšte radijske produkcije. Kako realizovati radio emisiju i program? Kako napraviti budžete za radio stanicu? To su samo od nekih pitanja na kojima će student moći tokom rada sa profesorima da dobiju odgovore. Po položenom ispitu u smislu znanja, veština i praktične osposobljenosti trebalo bi da bude osposobljen da koncipira i rukovodi radom radio stanica.