Teorija medija (Izborna grupa 3) (8 ESPB)

Izborni predmet koji studenta upoznaje sa istorijom i razvojem novih i tradicionalnih medija. Analizira njihove međusobne odnose i povezanost, kao i primenu istih u svetu marketinga i oglašavanja. Studenti se upoznaju sa osnovnim teorijama medija i stiču kritički odnos prema njima, kao i upotrebi različitih medija u različitim oblastima: kultura, umetnost, marketing, itd. Dobijaju znanja o efektima koje svaki pojedinačni medij ostvaruju spram gledaoca i društva, u sociološkom, kulturološkom, estetskom i psihološkom (svesno-nesvesno) smislu. Na kraju slušanja predmeta student treba da stekne sposobnost analize medijske slike u svom okruženju i šire, kao i mogućnost da predvidi pravce razvijanja novih medija (Internet, interaktivni mediji, društvene mreže…).