Dan državnosti: Sretenje

Univerzitet „Union-Nikola-Tesla“ u Beogradu
Fakultet za diplomatiju i bezbednost
Beograd, ul. Milorada Ekmečića br. 2
PIB: 109213526
Matični broj: 17882163

Beograd, 07.02.2023. godine

Na osnovu čl. 1 i čl. 3 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11), čl. 51 Statuta i Odluke dekana o organizovanju nastave u školskoj 2022/2023 godini od 08.09.2022. godine, dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, dana 07.02.2023. godine, doneo je:

ODLUKU

Fakultet za diplomatiju i bezbednost neće raditi od 15.2. do 20.02.2023. godine (sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja).

Prvi radni dan je ponedeljak 20.02.2023. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Kako je čl.1 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11) predviđeno da je državni praznik Republike Srbije – Sretenje, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak i kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Srbije, te da se Sretenje praznuje 15. i 16. februara, a članom 3 istog zakona predviđeno da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, to je odlučeno kao u izreci.

Dekan

Prof. dr Radojica Lazić

Leave a Reply