Katedra za produkciju

Praktična nastava

Stručne prakse

Pored studijskih poseta najvažnijim nacionalnim i beogradskim institucijama kulture, producentskim i medijskim kućama, studijima i marketinškim agencijama, tvoja obaveza će biti da se dva meseca usavršavaš u instituciji ili organizaciji koja ti bude najinteresantnija. Ukoliko se budeš dobro pokazao možda ćeš dobiti i svoju prvu poslovnu ponudu!

Za sve veće kulturne događaje i manifestacije, naši studenti će dobijati akreditacije.

Naša filozofija

„Neka živi svaki naš član. Neka žive svi naši članovi zajedno! Neka svi zajedno procvetaju sa našim univerzitetom!“.

Stara univerzitetska i studentska himna,
Gaudeamus igitur.

Čime se vodimo?

Naučiti studente da korišćenjem raspoloživih sredstava i znanja, sopstvenom kreativnošću i upornošću realizuju projekte i zadatke iz oblasti produkcije u kulturi i medijima.

Praksa i teorija kao simbioza kvalitetnog obrazovanja.

Ključ uspeha

Rad. Volja. Mašta.

Naša filozofija

„Neka živi svaki naš član. Neka žive svi naši članovi zajedno! Neka svi zajedno procvetaju sa našim univerzitetom!“.

Stara univerzitetska i studentska himna,
Gaudeamus igitur.

Čime se vodimo?

Naučiti studente da korišćenjem raspoloživih sredstava i znanja, sopstvenom kreativnošću i upornošću realizuju projekte i zadatke iz oblasti produkcije u kulturi i medijima.

Praksa i teorija kao simbioza kvalitetnog obrazovanja.

Ključ uspeha

Rad. Volja. Mašta.