Teorija medija: Odlaganje nastave

Izvor: doc. dr Nikola Mlađenović
Predavanje iz predmeta Teorija medija, predviđeno za ponedeljak (27. januar), odlaže se. Termin nadoknade predavanja biće kasnije određen u konsultaciji sa studentima i katedrom.
Predmetni nastavnik

Leave a Reply