Uprava: Odložen početak nastave za 11.10.

Izvor: Uprava fakulteta

Obaveštavaju se studenti svih godina i departmana Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, da zbog epidemiološke situacije, preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i obaveza nastavnog osoblja u vanrednom ispitnom roku, Uprava fakulteta je donela odluku da se početak školske godine pomeri za nedelju dana, odnosno da nastava predavanja i vežbi počne 11. oktobra prema rasporedu časova.

Odluka je opravdana imajući u vidu dnevni porast zaraženih, posebno među mladima, kao i dodatno angažovanje predmetnih nastavnika u vanrednom ispitnom roku, te je u cilju zaštite, kako studenata, tako i nastavnog i nenastavnog osoblja, neophodno na adekvatan način organizovati nastavu i epidemiološki rizik svesti na minimum.

Uprava fakulteta

Leave a Reply