Junski rok

ISPITNI ROK – Jun

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PRODUKCIJA DRAMSKIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 01.06.-30.06.2023. godine

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Osnove radio produkcije

dr Vesna Perić

26.06.2023. u 12:00h

Istorija umetnosti

dr Marija Pavlović

09.06.2023. u 10:00h

Osnovi muzičke produkcije

dr Nenad Ćeranić

27.06.2023. u 12:00h

Uvod u menadžment i marketing u kultur i umetnosti i medijima

dr Mihajlo Manić

13.06.2023. u 11:00h

Osnove filmske produkcije

mr Ana Daleore

14.06.2023. u 10:00h

Osnove televizijske produkcije

msrSreten Jovanović 

05.06.2023. u 10.00h

Osnove pozorišne produkcije

drMašaMihajlović

02.06.2023. u 15:00h

Engleskijezik 1

Nataša Kankaraš

16.06.2023. u 10:00h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Radio produkcija

dr Vesna Perić

26.06.2023. u 11:00h

Televizijska produkcija

msrSreten Jovanović 

05.06.2023. u 11.00h

Istorija svetske drame i pozorišta

dr Jelena Perić

01.06.2023. u 12.00h

Istorija umetnosti 2

dr Marija Pavlović

09.06.2023. u 11:00h

Muzička produkcija

dr Nenad Ćeranić

27.06.2023. u 13:00h

Menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijima

dr Mihajlo Manić

13.06.2023. u 11:00h

Pozorišna produkcija

drMašaMihajlović

02.06.2023. u 13:30h

Engleskijezik 2

Nataša Kankaraš

16.06.2023. u 10:00h

Filmska produkcija

mr Ana Daleore

23.06.2023. u 10:00h

Distribucija

mrs Vladan Sretenović

17.06.2023. u 10:00h

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Teorija medija

dr Nikola Mlađenović

19.06.2023. u 12.00h

Produkcija u elektronskim medijima

msrSreten Jovanović 

05.06.2023. u 12.00h

Istorija srpskog pozorišta i drame

dr Jelena Perić

01.06.2023. u 11:00h

Istorija umetnosti 3

dr Marija Pavlović

09.06.2023. u 12:00h

Animacija u audio vizuelnim umetnostima

dr Aleksandra Arvanitidis

25.06.2023. u 12.00h

Filmski i televizijski žanrovi

mr Ana Daleore

27.06.2023. u 10:00h

Istorija filma

dr Vesna Perić

26.06.2023. u 10:00h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom