Student info

Preliminarna rang lista

Izvor: Studentska služba

Preliminarna rang lista prijemnog ispita održanog u ponedeljak 03.07.2023. godine. Jednu besplatnu školarinu dobiće prvoplasirani kandidat na konačnoj rang listi.

Preliminarna rang lista za studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosi i medija

 

Svi kandidati ili njihovi roditelji mogu izvršiti uvid u test, a eventualne primedbe i žalbe na preliminarnu rang listu mogu istaći najkasnije do 05. jula 2023. do 11h.

Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 6. jula do 12 časova.

Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu u roku od 24 časa od prijema rešenja komisije, a najkasnije do 07. jula do 11 časova. Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe – 10. jula do 12 časova, rešenje dekana je konačno. Konačne liste se objavljuju najkasnije do 10. jula do 15 časova.

Predaja dokumenata i upis: najkasnije od 11. jula do 14. jula, nakon objavljivanja konačne rang liste u terminu od 10 do 14 časova.

Upis kandidata mora biti završen do 14. jula do 14 časova.

Pravo upisa imaju i svi kandidati koji nisu polagali prijemni ispit, a zadovoljavaju kriterijume upisa. Upis kandidata koji nisu polagali prijemni ispit moguć je do popune kapaciteta predviđenog aktom o akreditaciji.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom