Oktobar I

ISPITNI ROK OKTOBAR

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

PRODUKCIJA DRAMSKIH I AUDIOVIZUELNIH UMETNOSTI I MEDIJA

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 11.09.-22.09.2023. godine

I GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Osnove radio produkcije

dr Vesna Perić

12.09.2023. u 10:00h

Istorija umetnosti

dr Marija Pavlović

14.09.2023. u 10:00h

Osnovi muzičke produkcije

dr Nenad Ćeranić

22.09.2023. u 12:00h

Uvod u menadžment i marketing u kultur i umetnosti i medijima

dr Mihajlo Manić

20.09.2023. u 12:00h

Osnove filmske produkcije

mr Ana Daleore

18.09.2023. u 10:00h

Osnove televizijske produkcije

msrSreten Jovanović 

21.09.2023. u 10.00h

Osnove pozorišne produkcije

drMašaMihajlović

15.09.2023. u 13:00h

Engleskijezik 1

Nataša Kankaraš

14.09.2023. u 12:30h

II GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Radio produkcija

dr Vesna Perić

12.09.2023. u 11:00h

Televizijska produkcija

msrSreten Jovanović 

21.09.2023. u 11.00h

Istorija svetske drame i pozorišta

dr Jelena Perić

11.09.2023. u 11.00h

Istorija umetnosti 2

dr Marija Pavlović

14.09.2023. u 11:00h

Muzička produkcija

dr Nenad Ćeranić

22.09.2023. u 13:00h

Menadžment i marketing u kulturi umetnosti i medijima

dr Mihajlo Manić

20.09.2023. u 12:00h

Pozorišna produkcija

drMašaMihajlović

15.09.2023. u 14:00h

Engleskijezik 2

Nataša Kankaraš

14.09.2023. u 12:30h

Filmska produkcija

mr Ana Daleore

18.09.2023. u 10:00h

Distribucija

mrs Vladan Sretenović

19.09.2023. u 10:00h

III GODINA

PREDMET

PREDAVAČ

DATUM, VREME

Istorija filma

dr Vesna Perić

12.09.2023. u 13:00h

Istorija umetnosti 3

dr Marija Pavlović

14.09.2023. u 12:00h

Teorija medija

dr Nikola Mlađenović

13.09.2023. u 11:00h

Istorija srpskog pozorišta i drame

dr Jelena Perić

11.09.2023. u 12:00h

Filmski i televizijski žanrovi

mr Ana Daleore

18.09.2023. u 11:00h

Produkcija u elektronskim medijima

msrSreten Jovanović 

21.09.2023. u 12.00h

Animacija u audio vizuelnim umetnostima

dr Aleksandra Arvanitidis

19.09.2023. u 10:00h

Autorsko pravo

dr Jelena Lopičić Jančić

20.09.2023. u 11:00h

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom