Student info

Odobren vanredni ispitni rok za polaganje i prijavu jednog ispita

Обавештавају се студенти да је декан Факултета за дипломатију и безбедност, на основу својих овлашћења донео одлуку о ванредном испитном рок – децембарски – у периоду од 27.11.2023. године до 01.12.2023. године, према распореду испита.

Право пријаве испита имају студенти којима недостаје искључиво један предмет за постизање минималног броја бодова за упис у наредну годину:

– за упис у другу годину – 37 ЕСПБ,
– за упис у  трећу годину – 74 ЕСПБ,
– за упис у четврту годину – 111 ЕСПБ.

Студент има право да пријави само један испит чији број бодова одговара минимуму броја бодова за упис у конкретну годину. Студент пријављуje испит из школске 2022/2023. године и не може пријављивати испите из претходиних година (за студенте који уписују III и IV).

На пример: уколико је студент има 30 бодова мора пријавити испит са најмање 7 бодова, како би остварио могућност уписа са збиром од 37 бодова.

У избору неопходног предмета за полагање могуће је да студент има већи број ЕСПБ бодова од минимума неопходног за упис у наредну годину. To значи да студент може пријавити и полагати испит који збирно прелази минимум за упис од 37 (нпр. 42) што такође даје право студенту да се упише у наредну годину.

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ВЕЋ ОСТВАРИЛИ МОГУЋНОСТ УПИСА И УПИСАЛИ СЕ У НАРЕДНУ ГОДИНУ НЕМАЈУ ПРАВА ПРИЈАВЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ВАНРЕДНОМ РОКУ.

Испити се пријављују 7.11. и 8.11.2023. године.

Управа факултета

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom