Student info

Dan državnosti Srbije, Sretenje: Neradni dani

На основу чл. 1 и чл. 3 Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке декана о организовању наставе у школској 2023/2024. години од 22.09.2023. године, декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 05.02.2024. године, донео је:

 

ОДЛУКУ 

 

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити од 15.2. дo 19.02.2024. године (четвртак, петак, субота и недеља).

Први радни дан је понедељак 19.02.2024. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Како је чл. 1 Закона о државним и другим празницима празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да је државни празник Републике Србије – Сретење, спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године подигнут Први српски устанак и када је у Крагујевцу 1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије, те да се Сретење празнује 15. и 16. фебруара, а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, то је одлучено као у изреци.

 

Декан

Прoф. др Радојица Лазић

 

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom