Student info

Prvi maj i Uskrs: Neradni dani

Na osnovu čl. 1 a, čl. 2 i čl. 3 Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“ br. 43/01, 101/07, 92/11), čl. 51 Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i Odluke dekana o organizovanju nastave u školskoj 2023/2024. godini od 22.09.2023. godine, dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, dana 22.04.2024. godine, doneo je:
ODLUKU
Fakultet za diplomatiju i bezbednost neće raditi od 01.05. do 07.05.2024. godine (sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, ponedeljak).
Prvi radni dan je utorak 07.05.2024. godine.
O b r a z l o ž e nj e
 Članom 1a Zakona o državnim i verskim praznicima („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07, 92/11) predviđeno da se u Republici Srbiji praznuju državni praznici, i to pored ostalih praznika i Praznik rada, koji se praznuje 1. i 2. maja.  Članom 2 istog zakona propisano da se u Republici Srbiji praznuju verski praznici – prvi dan Božića i Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa, a članom 3 istog zakona predviđeno je da u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga.
Na osnovu napred navedenih odredaba Zakona, doneta je odluka kao u izreci.
Dekan
Prof. dr Radojica Lazić

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom