Student info

Evaluacija studenata: Overa semestra

Obaveštavaju se studenti svih nivoa i departmana da je potrebno pre overe semestra, u petak ili ponedeljak, da urade evaluaciju profesora kod kojih su imali nastavu u ovom semestru, kao i nenastavnog osoblja. Evaluacija će se vršiti putem programa u učionici broj 4. Saradnici u nastavi Nikola Petrović i Marko Panić će vas u pomenutoj učionici uputiti u način popunjavanja evaluacije u terminima overe semestra. Evaluacija je anonimna.

 

prof. dr Aleksandra Arvanitidis

prof. dr Milica Bošković

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom