Vesti

Obaveštenje za studente – Upis i dokumentacija

Upis i dokumentacija – obaveštenje za studente

Obaveštavamo sve buduće studente koji do danas nisu uspeli da se upišu, a zainteresovani su da svoje školovanje nastave na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, na Katedri za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, da će se zbog epidemiološke situacije u zemlji i preporuka resornog ministarstva, upis do popune kapaciteta realizovati u precizno određenim terminima. Zakazivanje upisa u periodu od 24. jula do 20. avgusta, realizovaće se putem zvaničnih mail adresa fakulteta: office@fdb.edu.rs, sluzba@fdb.edu.rs i putem telefona/whatsapp/viber/signal/wechat-a: +381 (0) 64 089 9000.

Studenti koji su polagali prijemni ispit na studijskom programu Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija i ostali koju su zainteresovani za ovaj studijski program biće blagovremeno obavešteni o datumu upisa nakon što Nacionalno akreditaciono telo donese rešenje o akreditaciji. Poseta recenzentske komisije i sve procedure oko akreditacije uspešno su okončane u utorak 21. jula 2020. godine. Verujemo da će akt o akreditaciji biti donet na jednoj od naredih elektronskih sednica Nacionalnog akreditacionog tela, o čemu će svi prijavljeni biti obavešteni po dobijanju zvaničnog akta. Elektronske sednice NAT-a se održavaju isključivo elektronskim putem po više puta nedeljno.

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa u prvu godinu:

  • Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije);
  • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije);
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac);
  • Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi);
  • Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi);
  • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
  • Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine;
  • Lična karta (na uvid);
  • Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Fakultet da može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka studenata (izjava se dobija u studentskoj službi).

Katedra za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom