Vesti

Raspored upisa studenata

Raspored upisa studenata i potrebna dokumentacija za upis

Obaveštavamo Vas da je Fakultet za diplomatiju i bezbednost i zvanično ušao u polje Umetnosti. Nacionalno akreditaciono telo je na 29. sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održanoj 30. jula 2020. godine akreditovalo studijski program Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija.Obaveštenje o ishodu sednice zvanično je objavljeno na sajtu Nacionalnog akreditacionog tela na sledećem linku: https://www.nat.rs/2020/07/31/odrzana-29-elektronska-sednica-kapk/

Ovim su se stekli uslovi da se svi kandidati koji su polagali prijemni ispit upišu na fakultet. Zbog epidemiološke situacije upis će se vršiti u sredu 5. avgusta po sledećem rasporedu:

 1. Andrijana Šijan, (puna stipendija) 13:00
 2. Pavle Trajković, 13:00
 3. Isaidora Mirković, 13:30
 4. Nemanja Vilotić, 13:30
 5. David Stojanović, 14:00
 6. Anja Mijatović, 14:00
 7. Natalija Stamenković, 14:30
 8. Valentina Đan, 14:30
 9. Igor Badnjarević, 15:00
 10. Sara Milanović, 15:00
 11. Balša Kostić, 15:30

Prilikom upisa potrebna su sledeća dokumenta:

 • Svedočanstva za sva četiri razreda završene srednje škole (original ili overene fotokopije);
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original ili overene fotokopije);
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija – novi obrazac);
 • Dva popunjena ŠV-20 (dobija se u Studentskoj službi);
 • Studentska knjižica – indeks (dobija se u Studentskoj službi);
 • Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 100 EUR-a, dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate (primer uplatnice u prilogu maila);
 • Lična karta (na uvid);
 • Potpisana izjava kojom se ovlašćuje Fakultet da može izvršiti uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka studenata (dobija se u studentskoj službi).

Katedra za produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom