Osnovne studije

Preliminarna rang lista testiranja održanog 5. jula 2021. godine

Izvor: Studentska služba

Preliminarna rang lista testa održanog u ponedeljak 05.07.2021. godine. Besplatnu školarinu dobiće prvoplasirani kandidat na konačnoj rang listi.

Preliminarna rang lista za studijski program Produkcija dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

Svi kandidati ili njihovi roditelji mogu izvršiti uvid u test, a eventualne primedbe i žalbe na preliminarnu rang listu mogu istaći najkasnije do 08. jula 2021. do 11h.

Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 09. jula do 15 časova.

Objavljivanje konačne rang liste izvršiće se najkasnije do 11. jula do 16 časova.

Nakon konačne rang liste biće objavljen spisak termina za upis koji će biti preciziran za svakog kandidata.

Svi kandidati koji nisu ostvarili pravo na punu stipendiju mogu se upisati u redovnoj proceduri.

Napomena: Rang na testu označava poziciju na testu kome su kandidati prisustvovali zajedno sa kandidatima koji su konkurisali za upis na studijskom programu Diplomatija i bezbednost.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom