Osnovne studije

Pozorišna produkcija: Predispitne obaveze

Izvor: Studentska služba

Za studente prve i druge godine.

Кao što vam je poznato da bi ste izašli na ispit potrebno je da obavite predispitne obaveze.

One se sastoje od:

– Seminarskog rada, za koji ste dobili odgovarajući model,
– Кolokvijuma, u vidu testa sa pitanjima iz oblasti održanih predavanja.

Rok za predaju seminarskih radova je bio kraj godine, tj. kraj decembra. Većina od vas je to ispoštovala.

Za one koji nisu predali radove odobrava se još jedan rok – 20. januar.

Što se tiče kolokvijuma, dogovor je da se obavi u petak, 14. januara u 11 sati.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom