Osnovne studije

Prijemni ispit na katedri za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija

Izvor: Studentska služba

Konkursni termini u prvom upisnom roku:

– Prijavljivanje kandidata: 30. juna do 01. jula 2022. godine;
– Liste prijavljenih kandidata se ističu 01. jula 2022. godine do 16h;
– Polaganje prijemnog ispita: 04. jula 2022. godine u 10h;usmeni deo u 12h; Prijemni ispit se sastoji iz dva dela, testa opšte informisanosti i usmenog razgovora

– Objavljivanje rezultata: najkasnije do 05. jula 2022. godine do 15h na preliminarnoj rang listi;
– Primedbe na preliminarnu rang listu do 06. jula 2022. do 11h;
– Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 07. jula do 15h;
– Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 08. jula do 11h;
– Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe – najkasnije 11. jula u 14h;
– Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije do 12. jula do 16h;
– Predaja dokumenata i upis od 13. do 15. jula 2022. godine, u terminu od 10 do 14h;
– Upis kandidata mora biti završen 15. jula 2022. godine do 14h.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom