Osnovne studije

Puna stipendija za drugu i treću godinu studija

Izvor: Studentska služba

Spisak prijavljenih studenata koji su ostvarili pravo na punu stipendiju za školsku 2022/23. na II, III i IV godini

Za drugu godinu konkurisali su:

    1. Anastasija Pribilović 01p/21 prosek 9,87
    2. Aleksej Novikov 04p/21 prosek 9,12
    3. Miloš Veličković 06p/21 prosek 9,00

Punu stipendiju za upis II godine ostvarila je Anastasija Pribilović broj indeksa 01p/21.

Na katedri za Produkciju dramskih i audiovizuelnih umetnosti i medija, pravo na punu stipendiju ima najbolji (jedan) student koji je položio sve ispite iz prethodne godine studija sa prosečnom ocenom najmanje 9 (devet).

Pravo na stipendiju za upis III godine studija nije ostvario ni jedan student.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom