Osnovne studije

Državni praznik: Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Извор: Секретар

Факултет за дипломатију и безбедност
Београд, ул. Милорада Екмечића бр. 2
ПИБ 109213526
Матични број 17882163
Београд,  07.11.2022. године

На основу чл.1, чл. 1а и чл.3 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке в.д. декана о организовању наставе у школској 2022/2023 години од 08.09.2022. године,  декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 07.11.2022. године, донео је:

ОДЛУКУ

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити 11.11., 12.11. и 13.11.2022. године (петак, субота и недеља) због државног празника Дана примирја у Првом светском рату.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл.1а тачка 2 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да су државни празници Републике Србије Нова година, Празник рада, Дан победе и Дан примирја у Првом светском рату, те да је Дан примирја 11. новембра, а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, те да ако један од датума када се празнују државни празници Републике Србије падне у недељу, не ради се првог наредног радног дана, то је одлучено као у изреци.

                                                                               Декан

Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom