Raspored ispita

Januarski ispitni rok: Prijava ispita

Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti svih nivoa i departmana da će januarski ispitni rok školske 2022/23. godine biti održan od 16. januara do 10. februara 2023. godine.

Prijava ispita za januarski ispitni rok je 11. i 12. januara u vremenu od 10 do 13h.

U istim terminima, kada i prijava, biće i overa semestra. Studenti koji nisu ostvarili pravo na potpis profesora mogu overiti semestar uz dokaz o uplati 25€, u dinarskoj protivvrednosti, po potpisu. Studenti koji su doneli uverenje o zaposlenju istog datuma vrše administrativnu overu semestra.

Prijave ispita moraju biti popunjene sa svim neophodnim podacima na obe strane prijave – primer popunjene prijave se nalazi na oglasnoj tabli fakulteta.

Studenti koji nisu izmirili školarinu, zaključno sa januarskom ratomneće moći da prijave ispite u januarskom ispitnom roku.

Studenti, koji su iskoristili pravo besplatnih prijava ispita za dva roka, prilikom prijave moraju doneti uplatnicu (na uvid) kao potvrdu o uplati prijave ispita. Bez dokaza o uplati prijava se neće evidentirati.

Uprava fakulteta

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom