Student info

Dan državnosti: Sretenje

Универзитет „Унион-Никола-Тесла“ у Београду
Факултет за дипломатију и безбедност
Београд, ул. Милорада Екмечића бр. 2
ПИБ: 109213526
Матични број: 17882163

Београд, 07.02.2023. године

На основу чл. 1 и чл. 3 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11), чл. 51 Статута и Одлуке декана о организовању наставе у школској 2022/2023 години од 08.09.2022. године, декан Факултета за дипломатију и безбедност, дана 07.02.2023. године, донео је:

ОДЛУКУ

Факултет за дипломатију и безбедност неће радити од 15.2. до 20.02.2023. године (среда, четвртак, петак, субота и недеља).

Први радни дан је понедељак 20.02.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Како је чл.1 Закона о државним и верским празницима („Сл. гласник РС“, бр. 43/01, 101/07, 92/11) предвиђено да је државни празник Републике Србије – Сретење, спомен на дан када је на збору у Орашцу 1804. године подигнут Први српски устанак и када је у Крагујевцу 1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије, те да се Сретење празнује 15. и 16. фебруара, а чланом 3 истог закона предвиђено да у дане државних и верских празника који се празнују у Републици Србији не раде државни и други органи, привредна друштва и други облици организовања за обављање делатности или услуга, то је одлучено као у изреци.

Декан

Прoф. др Радојица Лазић

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom