Student info

Studentski parlament: IZBORI

Izvor: Sekretar

Na osnovu člana 66 Zakona o visokom obrazovanju i člana 3 Pravilnika o studentskom parlamentu Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, Univerziteta Union-Nikola Tesla,

RASPISUJEM IZBORE ZA ČLANOVE
STUDENTSКOG PARLAMENTA ZA MANDATNI PERIOD OD 2023-2025. GODINE

1. Izbori će biti organizovani 07.04.2023. godine od 10 časova do 14 časova na Fakultetu.

2. Pravo da biraju i da budu birani imaju svi studenti upisani na studije u školskoj godini 2022/2023.

3. Za svaku godinu osnovnih i master studija obrazuje se posebna lista kandidata.

4. Na svakoj od lista treba da bude do 8 kandidata, o kojima će se neposredno glasati na izborima, zaokruživanjem imena kandidata.

5. Rok za predaju lista kandidata po godinama studija je 31. mart u 12 časova. Lista kandidata treba da sadrži za svakog kandidata ime i prezime, broj indeksa, godina studija, smer na koji je kandidat upisan, prosek ocena u toku studija.

6. Izbore za članove Studentskog parlamenta sprovešće Izborna komisija koju će formirati dekan Fakulteta posebnom odlukom na osnovu Pravilnika o studentskom parlamentu.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Dekan
Prof. dr Radojica Lazić

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom