Student info

Pristupno predavanje

Izvor: Sekretarijat

Na osnovu čl. 75. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018-dr. zakon, 67/2019, 6/2020-dr. zakoni, 11/2021-autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr. zakoni), čl. 50. Statuta Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu i Odluke o izvođenju pristupnog predavanja br. 610 od 27.06.2022. godine, dekan Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, dana 16.03.2023. godine, doneo je:

O D L U К U

Obaveštavaju se učesnici konkursa za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) za nastavni predmet Menadžment i marketing u kulturi, umetnosti i medijima, da je za sredu 29.03.2023. godine zakazano pristupno predavanje sa temom ”MENADŽMENT I MEDIJSКA PROMOCIJA FESTIVALA” i to sledećim azbučnim redom:

1. Kandidat Aleksandar Lukić – 12 časova,
2. Kandidatkinja Darja Bajić Božović – 13 časova,
3. Kandidat Jovan Bukovala – 14 časova.

Pristupno predavanje održaće se u zgradi Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, u učionici br. 1, pred komisijom u sledećem sastavu:

1. dr Mirjana Nikolić, redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, predsednik komisije,

2. dr Nikola Maričić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, član komisije,

3. dr Milovan Zdravković, redovni profesor u penziji, Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, član komisije.

Pristupno predavanje je otvoreno za javnost.

D e k a n
prof. dr Radojica Lazić

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom