Raspored predavanja

Istorija umetnosti: Parobrod, Etnografski muzej

Izvor: dr Marija Pavlović

Studenti prve godine Katedre za produkciju su u sredu, 5.4. imali priliku da, u okviru redovne nastave iz predmeta Istorija umetnosti, razgovaraju sa umetničkim producentom Parobroda Jankom Lačnjevcem, koji ih je upoznao sa programskim i finansijskim radom i organizacijom jedne ustanove kulture.

Nakon toga, u 12h su u okviru vođene ture pogledali stalnu postavku Etnografskog muzeja, kao i gostujuću izložbu a potom su se upoznati i sa radom Kuće Đure Jakšića u Skadarliji, kao posebnom organizacionom jedinicom Parobroda.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom